Mořská sůl má příznivý vliv na lidské zdraví

Vliv na pokožku – mořská sůl má příznivý vliv na pokožku, koupel ve slané vodě je blahodárná především díky rozpuštěným minerálům, které ji vyživují, a zároveň vázanému chlóru, který působí jako antibakteriální činidlo.
Vdechování výparů – mnozí z nás již vyzkoušeli přednosti pobytu v solné jeskyni. Minerální látky se tam vstřebávají především dýchacími cestami a přispívají k odstranění nejrůznějších respiračních, ale i civilizačních chorob.

modrý bazén.jpg

Alternativa chlorové chemie – všechny vodní rezervoáry určené pro koupání musí být dostatečně účinně zbavovány chemických, mikrobiálních i mechanických nečistot. K tomu slouží buď speciální velmi rozměrné vodní biotopy, kde dochází k samočisticí schopnosti vodními rostlinami a planktonem, anebo nejčastěji bazény a vířivky ošetřované filtrací a prostředky bazénové chemie. Zavedený způsob desinfekce vody je chlorování pomocí chlorových tablet chlornanu sodného, ten je však pro některé osoby nevhodný, zvláště pro alergiky a malé děti. Agresivně působí především na pokožku a sliznice ústní dutiny a očí. Vhodnou alternativou je využití mořské soli Chlorito v tzv. solinátoru, což je zařízení pro elektrolytický rozklad na ionty sodíku a chlóru, za vzniku kyseliny chlorné, která není tak agresivní a působí přirozeněji a přitom stejně účinně. Koncentrace však není taková, jako v oceánech, tam se pohybuje kolem 4 procent, zatímco v bazénech je asi desetkrát nižší.

mořská sůl.jpg

Pobyt u moře – proč lidé tolik milují pobyt u moře, je všeobecně známo. Je to ona příznivá kombinace tepla, slunečních paprsků a slané, minerály obohacené vody. A právě sůl dodává zdejšímu klimatu specifický rys, který nelze prožít ve vnitrozemí. Přispívají k tomu záporné ionty a dostatek vlhkosti, takže i v relativně chladném podnebí toto prostředí působí relaxačně a příjemně. Nejvyšší léčebné účinky vykazuje Mrtvé moře, kde je koncentrace minerálních látek a hustota kapaliny tak značná, že se tělo udrží na hladině i bez nutnosti plavat. Dosahuje až třiceti procent a obsahuje převážně sloučeniny hořčíku a bromu, které příznivě působí na nervovou soustavu.