Vyvázání nemovitosti ze zástavy je za určitých okolností možné

V posledních mnoha letech jsou nejrůznější úvěry na pořízení či rekonstrukci vlastního bydlení velmi žádaným finančním produktem. Pro mnoho osob to je jediný způsob, jak si obstarat vlastní bydlení, na které by jinak neměli dostatek vlastních financí.

Typicky se jedná především o hypoteční úvěry, které jsou poskytovány za výhodnějších podmínek, ale je zde požadavek na zástavu nemovitosti. Hypoteční úvěry jsou poskytovány bankovními i nebankovními institucemi. Řada lidí se ovšem uchyluje i k běžným spotřebitelským úvěrům ve vysoké výši, kde nemusí být podmínky výhodné a poskytovatel může zároveň žádat i zástavu nemovitosti.

Nemovitost v zástavě

Nemovitost lze v některých případech ze zástavy vyvázat

V mnoha případech se stává, že je vyžadována zástava i další nemovitostí. Typicky se jedná například o případy, kdy má žadatel nižší příjmy či je hodnota požadovaného úvěru vysoká. Dochází tak k situacím, kdy například příbuzní ručí svou nemovitostí. Takovouto zástavu lze ovšem za určitých podmínek zrušit. Vyvázat nemovitost ze zástavy může být množné například po dokončení stavby či splacení určité části úvěru. Tyto kroky je však více než vhodné konzultovat s odborníky, kteří mají v tomto oboru mnohaletou praxi a dokáží s vyvázáním nemovitosti ze zástavy skutečně pomoci.

Vyvázání nemovitosti ze zástavy Lightfinance.cz může být poměrně složitým a zdlouhavým krokem, ale v řadě případů je to skutečně možné. Odborníci s vámi projdou konkrétní případ, veškerou potřebnou dokumentaci a navrhnou nejvhodnější řešení. Jejich služby zajisté oceníte a investice rozhodně nebudete litovat.

Vyvázání nemovitosti

Důvody pro vyvázání nemovitosti ze zástavy mohou být různé

Nemovitost může být potřeba vyvázat z mnoha různých důvodů, a to ať už se může jednat o zamýšlení prodeje, změny vlastníka či rozvodu manželství. Výjimkou nejsou ani situace po zesplatnění úvěru či uzavření nevýhodnou úvěrovou smlouvy. Je však třeba splnit určité podmínky, které mají jednotliví poskytovatele úvěrů stanoveny. Nejjednodušší cestou, jak rychle vyřešit celou situace je oslovení odborníků.